Bereikt in mobiliteit: resultaten ITS

Wegwerkzaamheden actueel

Wegwerkzaamheden actueel

Actuele en juiste informatie in de auto over wegwerkzaamheden (via app of navigatiesysteem) voorkomt dat weggebruikers onnodig omrijden en vertraging oplopen. Net als in de andere Beter Benutten regio’s is daarom ook in de regio Midden-Nederland hard gewerkt om serviceproviders van die data te voorzien. Met succes.

Klik hier voor het hele verhaal.

Open Parkeerdata

Open Parkeerdata

Voor Q-Park voelde de introductie van de nationale standaard voor open parkeerdata (november 2014) als een overwinning. De nationale standaard is namelijk gebaseerd op de webservice van Q-Park, het bedrijf dat al langer bezig was met open parkeerdata. Dus toen het Beter Benutten-project ‘Open Parkeerdata’ in 2013 startte, fungeerde Q-Park als kennisleverancier en aanjager.

Klik hier voor het hele verhaal.

Reisinformatiediensten

Reisinformatiediensten

Het project reisinformatiediensten gaf de markt een kwaliteitsimpuls om gevarieerde reisinformatiediensten te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. In het voorjaar van 2014 werden vijf verschillende diensten gelanceerd: Go About, Filejeppen, Mobile Ninja, Timesupp en de VID-app.

Klik hier voor het hele verhaal.

Multimodale reisinformatie (MMRI)

Multimodale reisinformatie (MMRI)

Een reisinformatiedienst die de reiziger actueel informeert over de snelste reis en daarin alle gewenste mogelijkheden meeneemt: lopen, fietsen, bus, tram, metro, trein, auto … Daarvoor is intelligente rekenkracht nodig. Vijf marktpartijen ontwikkelden samen slimme software in een open-source-omgeving en richtten Stichting Plannerstack op. In deze Stichting werken (concurrerende) bedrijven en experts samen met als doel de reiziger te voorzien van de beste reisinformatie. Binnen Plannerstack worden hiervoor de bouwstenen ontwikkeld.

Klik hier voor het hele verhaal.

Brabant in-car III (BIC III)

Brabant in-car III (BIC III)

Na Brabant in-car I (testen van nieuwe technieken) en Brabant in-car II (focus op gedragsverandering) richtte Brabant in-car III zich vanaf september 2014 op het verbeteren van de doorstroming op de A67 met behulp van ITS-toepassingen in de auto. Weggebruikers krijgen individuele rijtaakondersteuning via smartphone (apps) of navigatiesysteem. En dat werkt.

Klik hier voor het hele verhaal.

Marktpartijen en overheid werken samen aan innovatieve diensten om spookfiles tegen te gaan

Marktpartijen en overheid werken samen aan innovatieve diensten om spookfiles tegen te gaan

De A58 is berucht om zijn spookfiles. Weggebruikers remmen op de drukke weg, waardoor schokgolven en onnodige files ontstaan. 30 tot 40 procent van de files op de A58 is zo’n spookfile. Marktpartijen en overheid werken samen aan innovatieve diensten om die files tegen te gaan. Door communicatie tussen auto’s (via onder andere GPS, smartphones en navigatiesystemen), en in 2015 ook tussen auto’s en de wegkant, krijgen weggebruikers actuele rijadviezen. Deelnemers gebruiken hiervoor één van de drie spookfile-apps.

Klik hier voor het hele verhaal.

Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem: efficiëntere logistiek in de haven

Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem: efficiëntere logistiek in de haven

Het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) levert binnenvaartschippers tijdwinst op. De actuele bezetting van de wacht- en ligplaatsen in de haven zijn via BLIS te zien. De schipper hoeft niet te zoeken. Voor de haven betekent BLIS een snellere doorstroming, minder onnodige vaarbewegingen en een efficiënter logistiek proces.

Klik hier voor het hele verhaal.