Andere vervoermiddelen

Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van maatregelen die eraan kunnen bijdragen dat scholieren of studenten met andere vervoermiddelen naar hun onderwijsinstelling reizen, zodat het ov in de spits minder wordt belast.

In Groningen rijdt de bus parallel aan de trein

Om de ochtenddrukte in de treinen te ontlopen, zet Groningen op twee trajecten bussen in die studenten rechtstreeks naar het ROC Friese Poort of het NHL Stenden brengen. Kijk op de website van Arriva voor extra informatie.

Pendelfiets ROC Deltion College Zwolle haalt studenten uit ov-spits

De eind 2013 gestarte pilot met 30 pendelfietsen was een zodanig groot succes dat het Deltion College in Zwolle het aantal fietsen in 2014 uitbreidde naar 80 fietsen. Deze 80 studenten krijgen gedurende hun opleiding een eigen Deltionfiets in bruikleen om te pendelen tussen het College en station Zwolle en hoeven daardoor niet meer met de bus.

Docent Emilia Scholten-Szulc stond aan de basis van de pendelfiets. In 2012 diende zij het idee in bij een wedstrijd van het Deltion College. Samen met de gemeente Zwolle (Beter Benutten), de Provincie Overijssel en ABN AMRO is het gelukt om de Deltionfietsen daadwerkelijk te laten ontwikkelen. Studenten van het Deltion College, onder andere van Tweewielertechniek en Print & Sign, hebben meegedacht en een rol gespeeld in de ontwikkeling en uitvoering van de pendelfiets van het Deltion College.

Studenten krijgen de fiets gedurende hun opleiding in bruikleen. Zij moeten wel minimaal drie keer per week met de fiets naar het Deltion College komen en ook moet de fiets herkenbaar blijven en goed worden onderhouden. Hebben de studenten hun diploma gehaald, dan mogen ze de fiets houden. Een extra stimulans om de fiets te pakken. Nog een stimulans voor de studenten is dat de meesten nu nog onder de 18 jaar zijn, waardoor ze nog niet in het bezit zijn van een ov-jaarkaart. Het scheelt dus ook nog in de portemonnee!

Adviesbureau MetGraumans ontwikkelde een plan van aanpak om de bereikbaarheid van het Deltion College te verbeteren.

Studenten vertellen zelf waarom ze liever de fiets pakken dan de (overvolle) bus

Amsterdam fietscoaches

Sinds het collegejaar 2014/2015 zijn grote delen van de Amsterdamse gerenoveerde Roeterseilandcampus weer in gebruik genomen. Doordat er nu dagelijks duizenden studenten per fiets naar de campus komen, gebeuren er veel bijna-ongelukken op de toegangswegen. Bovendien is er te weinig stallingsruimte en klagen de buren. Fietscoaches helpen.

Fietscoaches op het Roeterseiland

Noord-Nederland: e-bikes voor studenten

Steeds jonger zijn ze, de mensen die op een elektrische fiets stappen. Niet alleen fabrikanten zijn daar blij mee, ook de overheid wil die ontwikkeling stimuleren. Zo zijn er allerlei subsidies voor mensen die een e-bike willen kopen voor woon-werkverkeer. En in de noordelijke provincies wordt nu geprobeerd om middelbare scholieren aan de elektrische fiets te krijgen. In het najaar van 2014 begon in de regio Groningen-Assen een proef op een aantal scholen. 240 leerlingen krijgen de mogelijkheid een tijdje een elektrische fiets uit te proberen. Als dat bevalt, hebben ze de mogelijkheid om er een aan te schaffen tegen gereduceerd tarief.

Met het project wil de overheid erachter komen of jongeren afstanden tussen de 6 en 20 kilometer naar school met de e-bike willen afleggen. Verder moet blijken hoe de scholieren daartoe het best kunnen worden gestimuleerd. De hoop is dat de e-bike de scholieren uit het openbaar vervoer houdt. Vooral in Groningen zijn treinen en bussen tijdens de spits nu vaak overvol, vooral met jongeren. Het ov is daardoor geen aantrekkelijk alternatief voor automobilisten. De proef wordt volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu met belangstelling gevolgd door andere Nederlandse regio's.