Andere tijden

Hieronder is een aantal voorbeelden opgenomen van maatregelen en onderzoeken die eraan kunnen bijdragen dat scholieren en studenten op andere tijden reizen.

Oost-Nederland: vervoerder beloont scholen die spitsmijden met touringcar-uren

In Twente gebruikte een ROC niet alleen de laatste, maar ook de eerste uren van de dag als reserve-uren of uren voor overleg. Daardoor nam het aantal studenten in de ochtendspits af (24% van de studenten start na 8.30 uur). Als beloning krijg de school kosteloos een touringcar aangeboden voor excursies of schoolreizen. Tevens krijgt de locatie schermen met reisinformatie. Bijkomend voordeel is dat de klaslokalen nu beter worden benut.

Nadere informatie is te vinden op de factsheet regio Twente.

ROC Deltion College Zwolle stelt student centraal in nieuw lesrooster

Het ROC Deltion College Zwolle voert een pilot uit met een nieuw rooster voor een beperkt aantal klassen en twee studententeams. Het rooster gaat uit van 10 blokken per week (08.30-12.30 en 13.00-17.00 uur), waarvan er door een klas 8 worden gebruikt (dus 2 dagdelen vrij). Binnen dit uitgangspunt zijn er nog wel mogelijkheden die bijdragen aan de spreiding van de verkeersdrukte in de ochtendspits:

  • Het differentiëren van de aanvangstijdstippen van de verschillende sectoren (08.15, 08.30, 08.45, 09.00). Op een ROC in Oost-Nederland start ongeveer 25% na 08.30 uur.
  • De aanvang van het lesprogramma van de studenten Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) afstemmen op de verdeling voor de verschillende sectoren zodat een optimale spreiding ontstaat tussen 08.15 en 09.00 uur of eventueel om 09.15 uur laten aanvangen
  • De ‘vrije blokken’ zo veel mogelijk in de ochtenduren plannen en over de verschillende dagen spreiden.
  • De aankomsten worden beter gespreid binnen één uur. Dit zal niet leiden tot de mogelijkheid om de frequentie van het openbaar vervoer te verlagen, maar de capaciteit wordt beter benut, de piekdrukte op het station daalt en het aantal studenten dat te laat komt neemt af.

Nadere informatie is te vinden in de presentatie van Willem Brinkman

Onderzoek naar spitsmijden in de trein voor studenten

Op de Valleilijn en de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal in Twente is onderzoek gedaan naar de motivatie van scholieren en studenten om de spits in de trein te mijden. Elders op deze website vindt u nadere informatie over het onderzoek.