Akkoorden en regelgeving

Verschillende akkoorden geven belangrijke richtlijnen voor het uitvoeren van duurzaamheidsbeleid. Bijvoorbeeld het VN-Klimaatakkoord in Parijs, de Klimaatagenda en het Energieakkoord voor duurzame groei (van de SER).

Ook op lokaal niveau zijn er programma's om het energie- en duurzaamheidsbeleid richting te geven en uit te voeren. Het Lokaal Klimaat Actieprogramma ondersteunt lokale overheden bij het opstellen en uitvoeren nvan klimaatbeleid om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Betekenis voor Beter Benutten 

Hoewel het programma Beter Benutten bij aanvang (in 2011) niet gericht was op het behalen van duurzaamheidsdoelen, maar op bereikbaarheidsdoelen, willen we wel aantonen wat de Beter Benutten maatregelen bijdragen aan duurzaamheid. In de nabije toekomst zullen betere bereikbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan.