Practical Knowledge Café 28 november

Practical Knowledge Café 28 november

Datum: Dinsdag 28 november 2017
Tijd: 15.30 - 18.00 uur
Locatie: New Babylon Meeting center, naast Den Haag Centraal

Met dit 15e PKC - 'Kennis delen' sluiten we de reeks van kenniscafés af waarmee we in 2012 zijn gestart. Vele onderwerpen hebben de afgelopen jaren de revue gepasseerd. In de afgelopen jaren hebben we met het programma Beter Benutten en de twaalf deelnemende regio's een ontdekkingsreis gemaakt waarin we samen innovatieve, slimme maatregelen hebben uitgevoerd om de bereikbaarheid te verbeteren. Dat heeft geleid tot 19 procent minder vertragingen in 2014. De definitieve resultaten van de maatregelen die nu nog in uitvoering zijn laten nog even op zich wachten. Maar er is nog genoeg kennis die we willen delen.

Fietsstimulering, wat hebben we ervan geleerd?

Adviesbureau Goudappel geeft een eerste inkijk in de resultaten van de meta-evaluatie fietsstimuleringsprojecten, die ze voor Beter Benutten heeft uitgevoerd. Want wat zijn de kenmerken van de huidige fietsstimuleringsprojecten in Beter Benutten, wat weten we over de deelnemers en niet-deelnemers en welke effecten bereiken deze projecten op deelnemersniveau? Effecten die straks een plek krijgen in de kennistool Wegwijs en die het programma Fiets kan inzetten om bij te dragen aan de ambitie 20 procent meer fietskilometers in 2027.

App als hulpmiddel bij aanschaf E-bike

Naast het leren van maatregelen en het delen van de lessons learned in het Gedragshuis, hebben we ook gewerkt aan gericht opbouwen van kennis door het uitvoeren van experimenten. Dit heeft onder andere geleid tot een tool die mensen helpt bij de aanschaf van een e-bike. Joost Beenker van Maastricht Bereikbaar en Gwenda Zuurbier van het gedragsteam Beter Benutten vertellen meer over hoe ze dit hebben aangepakt en wat dit heeft opgeleverd.

MaaS

Tot slot vertel Eric Mink hoe hij de Beter Benutten-aanpak en opgedane kennis naar het volgende niveau tilt. Hoe: door in te zetten op slimme IT-oplossingen zoals in Mobility as a Service (MaaS). MaaS houdt velen bezig. Maar wat houdt het precies in en wat levert het op? Wat zijn kansen en bedreigingen? Kunnen bv. landelijk opschaalbare regiopilots daarbij helpen en hoe dan? De aanpak is gericht op opschaling en duurzame ontwikkeling. Daarin werkt ook MaaS samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om ruimte te bieden aan de innovatieve kracht van anderen.

Het programma duurt tot 17.30 uur.

Daarna is er tijd om na te praten en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Programma Practical Knowledge Café
dinsdag 28 november

15.00 - 15.30 uur: Inloop
15.30 - 15.35 uur: Welkomstwoord - Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur BB
15.35 - 15.55 uur: Fietsmaatregelen, wat werkt en wat niet? - Lysanne de Gyt
15.55 - 16.15 uur: Succes apps verklaard vanuit gedrag - Presentatie door MB
16.15 - 16.35 uur: Mobilty as a Service - Erik Mink
16.35 - 16.45 uur: Afsluiting Jan-Bert Dijkstra
16.45 - 18.00 uur: Netwerkborrel

Beter Benutten