IMMA-Special Privacy - Marktpartijen (14 november)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent dat lopende maar ook nieuwe (vraagbeïnvloeidings)projecten en organisaties binnenkort moeten voldoen aan deze nieuwe wet. Hoogste tijd voor een IMMA-Special Privacy. Het doel van deze speciale sessies is om projectleiders (en andere betrokkenen) van vraagbeïnvloedingsprojecten meer inspiratie en inzichten te geven die ingezet kunnen worden in de minicompetities.

Na het succes van eerdere IMMA-Specials pakken we het onderwerp “Privacy” nogmaals op, op dinsdag 14 november 2017 van 9.30 uur tot 12.00 Postillion hotel Bunnik, Kosterijland 8 in Bunnik. De special is bedoeld als verdiepingssessie en is relevant voor eenieder die betrokken is bij een IMMA- en/of Beter Benuttenproject waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten waarin (e-mail)adresgegevens van personen worden verzameld, opgeslagen en/of gedeeld met derden, deelnemers worden geworven en gevolgd, etc.

Programma:

  • Nut & noodzaak waarborging privacy binnen projecten.
  • Toelichting AVG en veranderingen ten opzichte van de Wbp: een heldere uiteenzetting waarop nieuwe wetgeving rondom privacy toegepast dient te worden in (mobiliteits)projecten.
  • Toepassing van de AVG a.h.v. concrete projectvoorbeelden.
  • Ruimte voor discussie en vragen.

Graag horen wij vooraf of je hierbij aanwezig wilt zijn. Je opgeven kan door een mail te sturen naar IMMAbeterbenutten@minienm.nl. Ook eventuele vragen kunnen in de mail gesteld worden. De ruimte is beperkt, dus wees snel.

Beter Benutten