Nationaal Fietscongres op 20 en 21 september in Tilburg

Het zesde Nationaal Fietscongres staat dit jaar in het teken van het thema Innovatie. Het is de gelegenheid voor fietsprofessionals om de actuele thema’s van vandaag en morgen te bespreken, kennis en ervaring te delen en contacten aan te halen. Gastheren dit jaar zijn Provincie Noord-Brabant en Gemeente Tilburg.

Fietsinnovatie de rode draad

Door nieuwe technologieën, andere invalshoeken, samenwerking tussen verschillende vakgebieden en onderzoeken die verrassende resultaten laten zien, wordt de fiets slimmer, de omgeving veiliger en anders ingericht en de fietser aangemoedigd vooral zijn tweewieler te gebruiken.

Het programma wordt deels ingevuld door ingezonden abstracts van fietsprofessionals én sessies van de genomineerden voor de Tour de Force Innovatieprijs. De Tour de Force Innovatieprijs wordt op 21 september tijdens het congres uitgereikt.

Sessie: Fietsstimulering en fietsveiligheid, een (on)mogelijke combinatie?

Het actief stimuleren van fietsen en het borgen van de verkeersveiligheid zitten elkaar soms danig in de weg. Maar beide beleidsterreinen zijn essentieel en een belangrijk onderdeel van onze nationale fietsagenda. Binnen het fietsteam van IenM zoeken we naar manieren om een goede integrale afweging te kunnen maken.

In deze sessie delen we recente inzichten rond de meerwaarde van fietsstimulering, waaronder de eerste resultaten van de Beter Benutten meta-evaluatie naar fietsstimuleringsprojecten. Ook praten we u bij over de activiteiten om verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren, bijvoorbeeld in het project ‘drukte op fietspaden’.

Hamvraag is natuurlijk: hoe kunnen we beiden op een goede manier verenigen? Graag wisselen we met u uit wat hierin de mogelijk- en onmogelijkheden zijn. Naast een update van recente ontwikkelingen, is deze sessie bij uitstek de plek voor discussie over dit dilemma en voor het delen van onderlinge ervaringen op deze beleidsterreinen.