Practical Knowledge Café

Practical Knowledge Café

Datum: Dinsdag 20 juni 2017
Tijd: 15.30 - 18.30 uur
Locatie: Provinciehuis, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch

Hoe kunnen verladers, vervoerders en overheden bijdragen aan bereikbaarheid, duurzaamheid en een betere economische performance? Waar liggen kansen voor slimmere logistiek? Wat doen rijk en regionale overheden om dit te stimuleren? Hoe kunt u als ondernemer daar op inspelen? Tijdens dit Practical Knowledge Café van het programma Beter Benutten komen betrokkenen vanuit het netwerk samen om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren om de logistiek nog intelligenter te organiseren.

Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen aan innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio's in Nederland te verbeteren. Ieder café heeft zijn eigen thema en deze keer staat de logistieke sector centaal.

Sinds het vorige Practical Knowledge Café Logistiek in maart 2016 hebben rijk, regio's, TLN, evofenedex en last but not least het bedrijfsleven veel praktische maatregelen in gang gezet. We kijken wat er sindsdien is gerealiseerd door middel van verschillende pitches van best practices. Denk hierbij aan voorbeelden als goederenvervoer buiten de spits, modal shift, bundeling van goederen, samenwerking in de keten en slim plannen.

Het programma Beter Benutten loopt tot eind 2017 en er zijn nog volop kansen voor het bedrijfsleven om met ondersteuning van Beter Benutten maatregelen in gang te zetten. De presentatie van Walther Ploos van Amstel en de diverse pitches zullen u informeren en enthousiasmeren om het logistieke proces verder te optimaliseren.

We sluiten het café af met de uitreiking van de tussentijdse prijs van de Challenge van het project 'Logistiek in Brabant'. Daarna is er tijd om na te praten en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Klik hier om u aan te melden voor het practical knowledge café.

Programma

15.00 uur: Inloop
15.30 uur: Ontvangst door middagvoorzitter Jeroen de Veth, evofenedex
15.35 uur: Welkomstwoord - Guido Dierick, triolid bedrijfsleven, CEO NXP
15.40 uur: Programma Beter Benutten Logistiek - Arlette van Gilst, MT-lid programmadirectie Beter Benutten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
15.50 uur: Presentatie door Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistiek aan Hogeschool van Amsterdam - over kansen voor ondernemers om de last mile in de binnenstad slimmer te organiseren.
16.20 uur: Pauze
16.30 uur: Best Practices-markt, deel I
16.55 uur: Best Practices-markt, deel II
17.15 uur: Uitreiking tussentijdse prijs Challenge Logistiek in Brabant
17.30 uur: Netwerkborrel tot 18.30 uur

Beter Benutten