Agenda

1 | 2 |

BREIKERS-Café Bereikbaarheid Amsterdam Zuid-Oost

Amsterdam Zuidoost verandert de komende 5 jaar ingrijpend. Het gebied is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en krijgt ook een woon-werk functie met de bouw van 5.000 woningen. Dit heeft een grote impact op de doorstroming, de bereikbaarheid en het parkeerbeleid. Op donderdag 26 oktober vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom om u te laten inspireren en informeren over deze onderwerpen.

Nationaal Verkeerskundecongres op 2 november in Zwolle

Het Nationaal Verkeerskundecongres (NVC 2017) is dé kennis- en ontmoetingsplek voor verkeers- en mobiliteitsprofessionals. Het congres vindt plaats op donderdag 2 november 2017. Voor de derde en laatste keer in deze congresreeks is de locatie Zwolle.

 

 

2e landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’

Op vrijdag 3 november vindt de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ plaats, in congrescentrum Van der Valk in Sassenheim. Deze Summit wordt georganiseerd door de zes decentrale overheden en dertien private partijen uit het programma iCentrale. Hier zullen meer dan twintig multi-domein iDiensten centraal staan, en veelal live worden getoond.

IMMA-Special Privacy - Opdrachtgevers (7 november)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent dat lopende maar ook nieuwe (vraagbeïnvloeidings)projecten en organisaties binnenkort moeten voldoen aan deze nieuwe wet. Hoogste tijd voor een IMMA-Special Privacy. Het doel van deze speciale sessies is om projectleiders (en andere betrokkenen) van vraagbeïnvloedingsprojecten meer inspiratie en inzichten te geven die ingezet kunnen worden in de minicompetities.

IMMA-Special Privacy - Marktpartijen (14 november)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent dat lopende maar ook nieuwe (vraagbeïnvloeidings)projecten en organisaties binnenkort moeten voldoen aan deze nieuwe wet. Hoogste tijd voor een IMMA-Special Privacy. Het doel van deze speciale sessies is om projectleiders (en andere betrokkenen) van vraagbeïnvloedingsprojecten meer inspiratie en inzichten te geven die ingezet kunnen worden in de minicompetities.

1 | 2 |