Wat is Beter Benutten?

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder over Beter Benutten

Nieuws

Inventarisatie goederenvervoer gestart; Vervolg Beter Benutten

24 november 2015

Groningen Bereikbaar gaat tijdens vijf ochtend- en avondspitsen op negen locaties in de regio Groningen-Assen het bestel- en vrachtverkeer inventariseren. Op deze manier wil Groningen Bereikbaar in contact komen (of blijven) met de bedrijven die in deze regio een rol spelen op het gebied van het goederenvervoer en distributie. De gegevens gaat Groningen Bereikbaar gebruiken om samen met deze bedrijven plannen te maken om de regio goed bereikbaar te houden, ook tijdens de uitvoering van grote infrastructurele werkzaamheden die op stapel staan. Dit vanuit de gedachte dat ook deze transportbedrijven en andere vervoerders groot belang hebben bij goede bereikbaarheid in en rond Groningen.

Uitnodiging voor bezoek aan UMC Utrecht: E-learning en blended learning

18 november 2015

Samen met SURF organiseert het UMC Utrecht op 14 december 2015 een peer visit over het programma Onbegrensd Leren. Je bent van harte welkom!

Eerste testfase Spookfiles afgerond: voorlopige balans opgemaakt

16 november 2015

De eerste testfase van het project Spookfiles A58 is afgerond. Met een tussenevaluatie is de voorlopige balans opgemaakt. Hoewel effecten op de weg nog niet zichtbaar zijn, biedt de evaluatie voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat deze bij opschaling wel degelijk mogelijk zijn.

Meer nieuws