Wat is Beter Benutten?

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder over Beter Benutten

Nieuws

Fiets- en voetgangerstunnel bij station Amsterdam Centraal geopend

26 november 2015

Station Amsterdam Centraal heeft aan de westzijde van het station een fiets- en voetgangerstunnel gekregen. Door deze tunnel hebben fietsers en voetgangers nu een directe verbinding tussen de binnenstad en het IJ. De passage zorgt voor een directe route tussen Amsterdam Noord en het centrum van Amsterdam, en ontlast de drukke fietsroutes aan de west- en oostzijde van het station. De aansluiting vanuit de tunnel op de omliggende fietspaden is onderdeel van het project ‘Fietsbarrières oplossen’ uit het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam.

Inventarisatie goederenvervoer gestart; Vervolg Beter Benutten

24 november 2015

Groningen Bereikbaar gaat tijdens vijf ochtend- en avondspitsen op negen locaties in de regio Groningen-Assen het bestel- en vrachtverkeer inventariseren. Op deze manier wil Groningen Bereikbaar in contact komen (of blijven) met de bedrijven die in deze regio een rol spelen op het gebied van het goederenvervoer en distributie. De gegevens gaat Groningen Bereikbaar gebruiken om samen met deze bedrijven plannen te maken om de regio goed bereikbaar te houden, ook tijdens de uitvoering van grote infrastructurele werkzaamheden die op stapel staan. Dit vanuit de gedachte dat ook deze transportbedrijven en andere vervoerders groot belang hebben bij goede bereikbaarheid in en rond Groningen.

Uitnodiging voor bezoek aan UMC Utrecht: E-learning en blended learning

18 november 2015

Samen met SURF organiseert het UMC Utrecht op 14 december 2015 een peer visit over het programma Onbegrensd Leren. Je bent van harte welkom!

Meer nieuws