Wat is Beter Benutten?

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder over Beter Benutten

Nieuws

Werkgeversorganisaties binden strijd aan met files in Metropool Amsterdam

2 oktober 2015

De Metropool Amsterdam kampt met de meeste vertraging van heel Nederland in de ochtend- en avondspits: een werkende met een fulltime baan in deze regio staat gemiddeld bijna 1,5 werkweek (55 uur) per jaar in de file. Onder invloed van de aantrekkende economie en geplande weguitbreidingen komt de bereikbaarheid de komende jaren verder onder druk te staan. Om de doorstroming en daarmee het vestigingsklimaat in de regio te verbeteren, binden werkgeversorganisaties ORAM en VNO-NCW Metropool Amsterdam de strijd aan met files. Onder de naam ‘BREIKERS’ gaan zij de komende twee jaar én daarna minimaal 400 werkgevers helpen met kennis, advies en financiering voor effectief reisgedrag van medewerkers.

 

IMMA-aanbesteding gaat van start!

1 oktober 2015

De IMMA-aanbesteding gaat van start! Op 17 september is het ITS Directeurenoverleg akkoord gegaan met de IMMA-aanbesteding van het raamcontract. De regio’s Maastricht, Midden-Nederland, Groningen-Assen en Rotterdam hebben hun volmachten toegezegd. De overige regio’s hebben het in voorbereiding.

Vervolg Fietsactie Samen Schakelen!

28 september 2015

Op de fiets naar het werk, dat scheelt werknemers vervelende files, brandstofkosten en parkeerkosten. En het houdt ze ook nog eens fit en gezond! Slim Reizen Stedendriehoek wil het aantal files in haar regio beperken en het autogebruik terugdringen. Om de overstap van auto naar fiets te stimuleren, is het ook dit jaar weer mogelijk voor werknemers om tot €475 korting te krijgen bij de aanschaf van een e-bike.

Meer nieuws