Wat is Beter Benutten?

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder over Beter Benutten

Nieuws

Start programma Logistiek in Brabant

23 maart 2017

Brabant gaat vervoerders, verladers en andere bedrijven stimuleren om hun logistiek nog efficiënter te maken. Zo rijden er minder vracht- en bestelwagens in de spits.

Delftse bereikbaarheidsambassadeurs vragen navolging

16 maart 2017

Wethouder Verkeer Lennart Harpe van Delft en Anka Mulder, Vice President for Education & Operations TU Delft, roepen Delftse organisaties op zich met hen in te zetten voor een vitale, levendige en economisch sterke stad. Goede bereikbaarheid is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde: “Samen maken we het mogelijk. Iedereen kan zijn steentje bijdragen”. De TU Delft en de gemeente hebben de handen al ineengeslagen. De oproep is nu aan anderen om zich aan te sluiten.

‘Utrecht Science Park Challenge’: filemijden én sparen voor het goede doel

16 maart 2017

De komende maanden vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats aan het belangrijkste verkeersplein in het hart van het Utrecht Science Park (USP), het kruispunt Universiteitsweg/Heidelberglaan. De bereikbaarheid is daardoor een uitdaging, zeker met de auto. Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en werkgevers om de regio Utrecht bereikbaar te houden, daagt met de ‘Utrecht Science Park Challenge’ alle 22.000 werknemers van het USP uit om op een alternatieve manier te gaan reizen. Door mee te doen aan de Utrecht Science Park Challenge kunnen zij sparen voor een goed doel van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Máxima Centrum.

Meer nieuws