Wat is Beter Benutten?

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder over Beter Benutten

Nieuws

Haaglanden gaat files te lijf met extra inzet op fiets en OV

9 december 2016

De files logen er de afgelopen weken niet om. Het ene na het andere filerecord werd verbroken. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid verwacht dat de files de komende zes jaar met 38% zullen groeien. In 2015 bedroeg de schade als gevolg van files volgens TNO 1,1 miljard euro, een stijging van 30%! Om deze negatieve spiraal te doorbreken zet Bereikbaar Haaglanden extra in op het gebruik van de fiets en het OV. Roel Lenoir en Rob Soeters zijn vanaf 1 december aan de slag om samen met werkgevers medewerkers op concrete acties te trakteren en ze zo te verleiden om op een slimmere manier te reizen.

Tour de Force: meer fietskilometers in Nederland

9 december 2016

Op 8 december vond onder grote belangstellig de bijeenkomst van Tour de Force plaats in het provinciehuis in Den Haag. Tour de Force is een samenwerkingsverband van 23 partijen waaronder overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Gezamelijk wil men dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een Nationale Fietsagenda 2020 opgesteld, met daarin onder andere maatregelen om meer ruimte te geven aan de fiets in steden, en een snellere overstap te bevorderen tussen fiets en openbaar vervoer.

Lancering ViaTim in Rotterdam: Start-up aan de slag binnen Rotterdam Mobility Lab

8 december 2016

Als pakketbezorger voor een dichte deur staan, als klant een briefje in de bus vinden dat het pakket is bezorgd terwijl je niet thuis was. Wie kent het niet? ViaTim is een start-up binnen Rotterdam Mobility Lab die aan de slag gaat in Rotterdam. Buren die altijd al pakketjes aannamen, kunnen er nu geld mee verdienen door ViaPunt te worden. Dit zorgt ervoor dat pakketbezorgers niet meer 2 keer voor dezelfde dichte deur staan en dat klanten hun pakket ontvangen op een moment dat voor hen uitkomt. Het doel is om binnen zes maanden 100 Viapunten te hebben. Iedereen die een ViaPunt aanmeldt, krijgt nu € 25,-.

Meer nieuws