Wat is Beter Benutten?

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder over Beter Benutten

Nieuws

Vrijstellingsregeling voor Beter Benutten-mobiliteitsprojecten

9 februari 2016

Met dank aan het Ministerie van Financiën is het gelukt om de inkomstenbelastingvrijstellingsregeling voor uitgekeerde beloningen binnen mobiliteitsprojecten van Beter Benutten tijdelijk te continueren. De regeling is van tijdelijke aard en ziet niet toe op de situatie na Beter Benutten. De huidige regeling komt per 31-12-2017 te vervallen.
De beloningen die in het kader van Beter Benutten-mobiliteitsprojecten worden uitgekeerd, kwalificeren zonder vrijstelling mogelijk als “Resultaat uit Overige Werkzaamheden” (ROW). Dat betekent dat deelnemers die de beloning ontvangen, extra inkomsten hebben en hierover inkomstenbelasting moeten betalen.

 

Wayfinding: de weg naar een tevreden reiziger

1 februari 2016

Waar moet ik heen? Hoe ga ik? Waar is het perron? Hoe laat en waar vertrekt mijn bus? Waar is de uitgang? Kan ik mijn fiets kwijt? Bij elke reis met het OV komen er vele grotere en kleinere vragen op reizigers af. Zóveel zelfs, dat aansluiten in de file soms aantrekkelijker lijkt. Het inzetten van goede wayfinding helpt reizen met het OV makkelijker en dus aantrekkelijker te maken. In dit document verzamelden we de beste tips van deskundigen van ontwerpbureau Mijksenaar, ProRail en NS Stations op dit gebied.  

Zes communicatieprincipes om je doelgroep te bereiken

1 februari 2016

Wat staat er nu eigenlijk op dat formulier? Waarom zou ik dat doen, ik zie niet wat ik eraan heb? Geen idee wat er van mij wordt verwacht, dus ik doe het gewoon op mijn manier. Elke publiekscampagne wil iets concreets bereiken bij de doelgroep. Medewerking. Begrip. Verandering van gedrag. Beter Benutten wil files verminderen door spitsmijdend gedrag te stimuleren.

Meer nieuws